Golden tickets

Golden tickets

Tekst

Meer informatie

 1. Deelname aan acties is uitsluitend mogelijk na sponsoring van een bedrag van minimaal € 30,- onder vermelding van Goldendream Ticket.
 2. De sponsor ontvangt het winlot en vult op de retour strook duidelijk naam en telefoonnumer. Niet volledig of juist ingevulde loten doen niet mee met de trekking.
 3. Door aankoop en invullen van de strook ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de actie.
 4. Deelnemers van Dreamrides zijn uitgesloten van deelname aan actie, vanwege het sponoskarakter van de actie kunnen familieleden wel deelnemen.
 5. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaars is vermeld  op de actie pagina.
 6. Dreamrides is ten allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 2. Uitsluitend persoonsnamen mogen worden gebruikt voor publicatie van de winnaars van de actie.
 3. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 1. De winnaars van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaars van een prijs krijgen persoonlijk bericht via het ingevulde telefoonnummer
 3. Dreamrides is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 4. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden niet persoonlijk op de hoogte gesteld.
 5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 6. De voorwaarden en exacte invulling van de prijs zullen vanuit Dreamrides met de winnaar worden besproken.